Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 1 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 2 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 3 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 4 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 5 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 6 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 7 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 8 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 9 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 10 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 11 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 12 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 13 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 14 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 15 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 16 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 17 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 18 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 19 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 20 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 21 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 22 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 23 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 24 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 25 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 26 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 27 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 28 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 29 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 30 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 31 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 32 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 33 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 34 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 35 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 36 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 37 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 38 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 39 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 40 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 41 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 42 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 43 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 44 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 45 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 46 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 47 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 48 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 49 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 50 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 51 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 52 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 53 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 54 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 55 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 56 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 57 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 58 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 59 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 60 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 61 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 62 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 63 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 64 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 65 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 66 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 67 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 68 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 69 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 70 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 71 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 72 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 73 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 74 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 75 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 76 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 77 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 78 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 79 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 80 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 81 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 82 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 83 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 84 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 85 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 86 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 87 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 88 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 89 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 90 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 91 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 92 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 93 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 94 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 95 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 96 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 97 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 98 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 99 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 100 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 101 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 102 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 103 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 104 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 105 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 106 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 107 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 108 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 109 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 110 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 111 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 112 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 113 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 114 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 115 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 116 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 117 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 118 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 119 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 120 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 121 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 122 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 123 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 124 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 125 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 126 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 127 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 128 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 129 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 130 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 131 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 132 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 133 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 134 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 135 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 136 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 137 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 138 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 139 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 140 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 141 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 142 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 143 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 144 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 145 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 146 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 147 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 148 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 149 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 150 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 151 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 152 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 153 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 154 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 155 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 156 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 157 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 158 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 159 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 160 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 161 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 162 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 163 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 164 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 165 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 166 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 167 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 168 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 169 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 170 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 171 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 172 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 173 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 174 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 175 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 176 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 177 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 178 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 179 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 180 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 181 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 182 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 183 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 184 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 185 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 186 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 187 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 188 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 189 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 190 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 191 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 192 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 193 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 194 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 195 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 196 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 197 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 198 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 199 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 200 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 201 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 202 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 203 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 204 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 205 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 206 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 207 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 208 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 209 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 210 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 211 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 212 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 213 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 214 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 215 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 216 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 217 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 218 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 219 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 220 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 221 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 222 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 223 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 224 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 225 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 226 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 227 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 228 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 229 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 230 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 231 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 232 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 233 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 234 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 235 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 236 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 237 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 238 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 239 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 240 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 241 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 242 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 243 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 244 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 245 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 246 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 247 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 248 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 249 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 250 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 251 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 252 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 253 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 254 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 255 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 256 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 257 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 258 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 259 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 260 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 261 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 262 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 263 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 264 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 265 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 266 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 267 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 268 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 269 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 270 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 271 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 272 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 273 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 274 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 275 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 276 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 277 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 278 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 279 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 280 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 281 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 282 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 283 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 284 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 285 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 286 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 287 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 288 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 289 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 290 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 291 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 292 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 293 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM
 • 294 - Rudi batai 25-30 d. A068583BM

Rudi batai 25-30 d. A068583BM

A068583BM-25
DD Step

Šio modelio batukai pamažinti 2 mm.

Dydis *
 • 2 vnt.
40,00 EUR
Su mokesčiais
Kiekis

Prekės kokybė 
Aprašymas

D.D.step batai yra ortopedinius reikalavimus atitinkantys natūralios odos batai. Komfortabilūs įtvarai (batuko paaukštinimai) sumažina vaiko kojų nuovargį, leidžia taisyklingai jas laikyti ir lengvai judėti.

Nauja siuvimo technologija, kuri neleidžia batams plyšti, taip pat skirta lengvam batų lankstumui.

Sukurtas specialus batų priekio dizainas apsaugo batus nuo apdaužymo.

Padai - guminiai, neslystantys, ilgalaikiai, labai lankstūs ir lengvi.

Batų vidpadyje išlenkta atrama pėdai. Jis - greitai džiūstantis, turintis amortizacinių savybių, pralaidus orui.

Ties kulnu pagalvėlė. Aukštos kokybės batviršio oda leidžia pėdai kvėpuoti, batai yra patvarūs ir patogūs.

Batai yra pagaminti iš aukštos kokybės odos.

Šio modelio batukai pamažinti 2 mm.

Prekė detaliau
A068583BM-25
2 Prekės
Nauja prekė

Charakteristikos

Gamintojas
D. D. Step (Vengrija)
Batukų viršus
Natūrali oda
Batukų vidus
Oda
Vidpadis
Oda
Rekomenduojama
Vidutinei ir plačiai kojai.
Atsiliepimai

Parašykite savo atsiliepimą

Rudi batai 25-30 d. A068583BM
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Kodas: 046603CM-25

Prekės ženklas: DD Step

Violetiniai batai 25-30 d. 046603CM

Atsiliepimų apie prekę: 0

D.D.step batukai tai - ortopedinius reikalavimus atitinkantys natūralios odos batukai. Aukštos kokybės batviršio oda leidžia pėdai kvėpuoti, batai yra patvarūs ir patogūs. Batai yra pagaminti iš aukštos kokybės odos. Šio modelio batukai pamažinti 5 mm.

Kaina 34,00 EUR
Daugiau
Yra sandėlyje