Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 1 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 2 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 3 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 4 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 5 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 6 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 7 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 8 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 9 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 10 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 11 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 12 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 13 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 14 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 15 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 16 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 17 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 18 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 19 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 20 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 21 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 22 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 23 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 24 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 25 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 26 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 27 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 28 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 29 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 30 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 31 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 32 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 33 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 34 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 35 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 36 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 37 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 38 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 39 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 40 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 41 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 42 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 43 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 44 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 45 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 46 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 47 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 48 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 49 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 50 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 51 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 52 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 53 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 54 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 55 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 56 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 57 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 58 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 59 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 60 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 61 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 62 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 63 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 64 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 65 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 66 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 67 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 68 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 69 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 70 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 71 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 72 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 73 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 74 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 75 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 76 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 77 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 78 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 79 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 80 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 81 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 82 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 83 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 84 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 85 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 86 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 87 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 88 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 89 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 90 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 91 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 92 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 93 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 94 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 95 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 96 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 97 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 98 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 99 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 100 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 101 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 102 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 103 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 104 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 105 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 106 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 107 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 108 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 109 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 110 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 111 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 112 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 113 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 114 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 115 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 116 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 117 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 118 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 119 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 120 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 121 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 122 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 123 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 124 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 125 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 126 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 127 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 128 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 129 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 130 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 131 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 132 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 133 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 134 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 135 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 136 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 137 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 138 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 139 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 140 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 141 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 142 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 143 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 144 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 145 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 146 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 147 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 148 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 149 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 150 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 151 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 152 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 153 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 154 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 155 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 156 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 157 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 158 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 159 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 160 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 161 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 162 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 163 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 164 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 165 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 166 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 167 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 168 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 169 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 170 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 171 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 172 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 173 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 174 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 175 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 176 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 177 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 178 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 179 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 180 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 181 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 182 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 183 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 184 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 185 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 186 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 187 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 188 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 189 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 190 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 191 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 192 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 193 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 194 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 195 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 196 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 197 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 198 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 199 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 200 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 201 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 202 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 203 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 204 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 205 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 206 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 207 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 208 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 209 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 210 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 211 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 212 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 213 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 214 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 215 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 216 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 217 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 218 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 219 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 220 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 221 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 222 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 223 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 224 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 225 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 226 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 227 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 228 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 229 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 230 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 231 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 232 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 233 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 234 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 235 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 236 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 237 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 238 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 239 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 240 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 241 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 242 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 243 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 244 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 245 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 246 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 247 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 248 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 249 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 250 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 251 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 252 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 253 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 254 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 255 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 256 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 257 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 258 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 259 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 260 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 261 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 262 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 263 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 264 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 265 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 266 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 267 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 268 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 269 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 270 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 271 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 272 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 273 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 274 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 275 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 276 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 277 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 278 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 279 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 280 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 281 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 282 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 283 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 284 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 285 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 286 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 287 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 288 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 289 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 290 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 291 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 292 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 293 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 294 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 295 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 296 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 297 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 298 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 299 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 300 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 301 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 302 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 303 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 304 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 305 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 306 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 307 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 308 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 309 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 310 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 311 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 312 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 313 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 314 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 315 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 316 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 317 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 318 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 319 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 320 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 321 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 322 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 323 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 324 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 325 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 326 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 327 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 328 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 329 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 330 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 331 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 332 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 333 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 334 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 335 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 336 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 337 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 338 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 339 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 340 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 341 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 342 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
 • 343 - Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL

Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL

S078-316BL-32
DD Step
Dydis *
 • 1 vnt.
44,00 EUR
Su mokesčiais
Kiekis

Prekės kokybė 
Aprašymas

D.D.step batai yra ortopedinius reikalavimus atitinkantys natūralios odos batai. Komfortabilūs įtvarai (bato paaukštinimai) sumažina vaiko kojų nuovargį, leidžia taisyklingai jas laikyti ir lengvai judėti.

Taikoma siuvimo technologija neleidžia batams plyšti ir tuo pačiu skirta lengvam batų lankstumui.

Sukurtas specialus batų priekio dizainas apsaugo batus nuo apdaužymo.

Padai - guminiai, neslystantys, ilgalaikiai, labai lankstūs ir lengvi.

Batų vidpadyje išlenkta atrama pėdai. Vidpadis greitai džiūstantis, turintis amortizacinių savybių, pralaidus orui.

Ties kulnu pagalvėlė. Aukštos kokybės batviršio oda leidžia pėdai kvėpuoti, batai yra patvarūs ir patogūs.

Šio modelio batai pamažinti 2 mm.

D.D.Step | SUN REACTIVE batai reaguoja į UV šviesą, batų spalvos pasikeitimas prasideda, kai yra stiprus UV šaltinis.

Oda / audinys apdorotas saulės spinduliams jautria medžiaga. Spalvos tampa baltos patalpose ir keičia spalvą veikiamos saulės spindulių.

Spalva keičiasi priklausomai nuo to, ar jie yra šešėlyje, ar saulėje. D.D.Step | SUN REACTIVE batai nesulaiko UV spindulių. Nesvarbu, kiek ilgai ir kiek UV spindulių buvo veikiami, batai taps balti, kai UV šaltinio nebeliks.

Batviršio oda turi būti reguliariai prižiūrima. Apsaugai tinka nuo drėgmės apsaugantys purškalaiodos vaškai bei tepalai, skirti paviršinei odai.

Prekė detaliau
S078-316BL-32
1 Prekės
Nauja prekė

Charakteristikos

Gamintojas
D. D. Step (Vengrija)
Batukų viršus
Natūrali oda
Batukų vidus
Oda
Vidpadis
Oda
Rekomenduojama
Vidutinei ir plačiai kojai.
Atsiliepimai

Parašykite savo atsiliepimą

Mėlyni batai 32-37 d. S078-316BL
16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: